Granty a dotace

Informace o poskytnuté dotaci
SKI  Libín 1096 o.p.s byla poskytnuta finanční podpora ve formě účelové dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Účelem je napomoci realizaci projektu lll. etapa zasněžování Libínské Sedlo

Registrační číslo projektu : CZ.1.14/3.1.00/29.02936

Prioritní osa : 3 -  Rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory : 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Realizace : červenec - listopad 2014

Celkové výdaje projektu : 4 127 250,- Kč

Soukromé spolufinancování příjemce :616 716 ,- Kč

 

Akce Sportovní den 2019 byla podpořena z dotací Jihočeského kraje z programu Podpora sportu

Akce Sněhová brána 2019 byla podpořena z dotací Jihočeského kraje z programu Podpora sportu

Projekt Servis a oprava kompresorů byl podpořen z dotací Jihočeského kraje z programu Podpora sportu

Lyžařský spolek Prachatice byl podpořen z dotací Města Prachatice Výzvou č. 3/Podpora sportu 2019