Granty a dotace

Informace o poskytnuté dotaci

SKI  Libín 1096 o.p.s byla poskytnuta finanční podpora ve formě účelové dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Účelem je napomoci realizaci projektu lll. etapa zasněžování Libínské Sedlo

Registrační číslo projektu : CZ.1.14/3.1.00/29.02936

Prioritní osa : 3 -  Rozvoj cestovního ruchu 

Oblast podpory : 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Realizace : červenec - listopad 2014

Celkové výdaje projektu : 4 127 250,- Kč

Soukromé spolufinancování příjemce :616 716 ,- Kč

 

Akce Sněhová brána konaná 26.1.2017 byla podpořena z Dotačního programuPodpora sportu 2017 Jihočeského kraje.

 

                        Sjezdovka na Libíně byla podpořena z rozpočtu                                  Města Prachatice Výzvou č.3 Podpora sportu 2017

 

PROJEKT: SPORTOVNÍ DEN 2016  21.1. 2017 BYL PODPOŘEN Z GRANTU MĚSTA PRACHATICE

 

 

Informace o poskytnuté dotaci

Tělovýchovné jednotě Libín 1096 os. byla poskytnuta finanční podpora ve formě účelové dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Účelem je napomoci realizaci projektu Rekonstrukce a rozšíření stávajícího lyžařského areálu Libínské Sedlo I. etapa.

Prioritní osa 3 - Rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory : 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Registrační číslo projektu : CZ.1.14/3.1.00/05.01569

Datum zahájení projektu : 04.05.2009
Datum ukončení projektu : 31.01.2012

Celkové výdaje projektu : 5 740 560,- Kč
Soukromé spolufinancování příjemce : 1 634 111,- Kč