Informace o nás

 Jsme parta dobrovolných lidiček, která zajišťuje provoz zatím jediného zařízení tohoto druhu na Prachaticku.

 Naše sjezdovky jsou vhodné jak pro začínající lyžaře každého věku, tak i pro ty, kdo nechtějí jezdit daleko a spokojí se s kratší sjezdovkou bez dlouhých front.

 Ideální pro rodiny s malými dětmi, pro které je k dispozici lyžařská školička pod vedením zkušených instruktorů. Tak proč to nezkusit…

 Samozřejmostí je úprava sjezdovky rolbou a večerní lyžování.

V areálu jsou 4 sjezdovky


1.Sjezdovka pro začátečníky (tažné lano) (100m)
2.Sjezdovka pro pokročilé začátečníky (poma) (160m) 
3.Sjezdovka pro pokročilé (poma) (280m) 
4.Sjezdovka pro pokročilé (oddílová sjezdovka) 
______________________________________________________
- všechny uměle zasněžovány 
- upraveny rolbou Prinoth 
- sjezdovky jsou osvětlené (večerní lyžování) 
- bouda pro zahřátí a WC

 

Naši reklamní partneři

Město Prachatice                                                                                                                                                                                                      
Luna Prachatice s.r.o.
Luna Progress s.r.o.
Fonka Pt
Beton KR s.r.o.
HOPI S+S
Eva Mášlová
Ascend s.r.o. Jiří Morávek
Beton Těšovice

Plotovesystemy.cz

Strade CZ s.r.o. Hracholusky                                                                                                                                                                                                                   


 

Děkujeme všem našim partnerům za významnou pomoc.

Informace o poskytnuté dotaci

SKI  Libín 1096 o.p.s byla poskytnuta finanční podpora ve formě účelové dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Účelem je napomoci realizaci projektu lll. etapa zasněžování Libínské Sedlo

Registrační číslo projektu : CZ.1.14/3.1.00/29.02936

Prioritní osa : 3 -  Rozvoj cestovního ruchu 

Oblast podpory : 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Realizace : červenec - listopad 2014

Celkové výdaje projektu : 4 127 250,- Kč

Soukromé spolufinancování příjemce :616 716 ,- Kč

 

Akce Sněhová brána konaná 19.2.2016 byla podpořena z Dotačního programu Podpora sportu 2016 Jihočeského kraje.

 

                        Sjezdovka na Libíně byla podpořena z rozpočtu                                  Města Prachatice Výzvou č.3/2014 Podpora sportu 2016

 
 
 

    PROJEKT: VYROVNÁNÍ SJEZDOVKY 2016 BYL PODPOŘEN Z GRANTU Jihočeského kraje

 

PROJEKT: SPORTOVNÍ DEN 2016  23.1. 2016 BYL PODPOŘEN Z GRANTU MĚSTA PRACHATICE

 

 

Informace o poskytnuté dotaci

Tělovýchovné jednotě Libín 1096 os. byla poskytnuta finanční podpora ve formě účelové dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Účelem je napomoci realizaci projektu Rekonstrukce a rozšíření stávajícího lyžařského areálu Libínské Sedlo I. etapa.

Prioritní osa 3 - Rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory : 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Registrační číslo projektu : CZ.1.14/3.1.00/05.01569

Datum zahájení projektu : 04.05.2009
Datum ukončení projektu : 31.01.2012

Celkové výdaje projektu : 5 740 560,- Kč
Soukromé spolufinancování příjemce : 1 634 111,- Kč

 

10 pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích:

1. Ohled na ostatní lyžaře

Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy

Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a

s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.

3. Volba jízdní stopy

Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak,

aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

4. Předjíždění

Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen

s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro

všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

5. Vjíždění a rozjíždění

Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se

chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit

se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

6. Zastavení

Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně

zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo

snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.

7. Stoupání a sestup

Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat

okraj sjezdové tratě.

8. Respektování značek

Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

9. Chování při úrazech

Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první

pomoc.

10. Povinnost prokázání se

Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.